Kårstyrelsen är Kårens högsta verkställande organ och är ytterst ansvarig för Kårens verksamhet. Kårstyrelsen består av Kårordförande och sju ledamöter, varav en väljs till styrelsen ordförande. Styrelsens främsta uppgifter är att konkretisera fullmäktiges beslut, vara ansvariga för den löpande verksamheten och att utveckla verksamheten. Till sin hjälp att utföra sitt uppdrag har Kårstyrelsen Kårens utskott och de heltidsarvoderade.

Som ledamot i Kårstyrelsen är man med och bestämmer var kårens resurser ska satsas och vad som bör prioriteras. Till skillnad från att sitta i fullmäktige är man som styrelseledamot också med och beslutar om hur de strategiska besluten ska genomföras. Man får vara med och jobba med de operativa frågorna, samtidigt som man är med och utvecklar Kåren på ett strategiskt och mer långsiktigt plan.

Kontakta oss gärna om du har åsikter eller frågor om Kårens verksamhet: styrelsen@tlth.se

Skicka gärna in motioner eller diskussionspunkter så kommer vi behandla ärendet på nästkommande styrelsemöte: s-handling@tlth.se


Styrelsens ledamöter

Hanna Järpedal
Styrelseordförande
Maria Gunnarsson
Kårordförande
Pontus Landgren
Styrelseledamot
Patrik Gustafsson
Styrelseledamot
Sophia Grimmeiss Grahm
Styrelseledamot
Karl Borg
Styrelseledamot
Anna Qvil
Styrelseledamot
Måns Axelsson
Styrelseledamot

Handlingar och protokoll

19/20

S1 Kallelse

18/19

S17 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
S16 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Sammanfattning
S15 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Sammanfattning
S14 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sammanfattning
S13 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S12 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S11 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S10 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S9 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S8 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S7 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S6 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S5 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S4 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S3 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S2 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S1 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning

17/18

S16 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
S15 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S14 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S13 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S12 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S11 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S10 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S9 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S8 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S7 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S6 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S5 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S4 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S3 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S2 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S1 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning

16/17

S17 Dagordning
Handlingar
Protokoll
S16 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S15 Handlingar
Protokoll
S14 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S13 Dagordning
Protokoll
S12 Handlingar
Protokoll
S11 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S10 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S9 Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S8 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S7 Handlingar
Protokoll
S6 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S5 Handlingar
Protokoll
S4 Handlingar
Protokoll
S3 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S2 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S1 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning

15/16

S17 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
Annat
S16 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S15 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S14 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
Annat
S13 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S12 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S11 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S10 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S9 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
S8 Handlingar
Protokoll
S7 Handlingar
Protokoll
S6 Handlingar
Protokoll
S5 Handlingar
Protokoll
S4 Handlingar
Protokoll
S3 Handlingar
Protokoll
S2 Handlingar
Protokoll
S1 Handlingar
Protokoll

14/15

S19 Handlingar
Protokoll
S18 Handlingar
Protokoll
S17 Handlingar
Protokoll
S16 Handlingar
Protokoll
S15 Handlingar
Protokoll
S14 Handlingar
Protokoll
S13 Handlingar
Protokoll
S12 Handlingar
Protokoll
S11 Handlingar
Protokoll
S10 Handlingar
Protokoll
S9 Handlingar
Protokoll
S8 Handlingar
Protokoll
S7 Handlingar
Protokoll
S6 Handlingar
Protokoll
S5 Handlingar
Protokoll
S4 Handlingar
Protokoll
S3 Handlingar
Protokoll
S2 Handlingar
Protokoll
S1 Handlingar
Protokoll
f e m v a k d Dokt n w i