Utskotten sköter mycket av den kårverksamhet som du som student kommer i kontakt med.

Kåren finansierar utskottens verksamhet och ger genom Kårstyrelsen även utskotten direktiv kring vad de ska fokusera på. Utskotten rapporterar sedan sin verksamhet till Kårstyrelsen som presenterar den för Fullmäktige.

Nedan finns en lista på utskotten i bokstavsordning, med länkar till deras sida. Vissa utskott är tydligt uppdelade i fristående underutskott eller projekt.

f e m v a k d Dokt n w i