Teknologkårens heltidare driver verksamheten och kan hjälpa er med väldigt mycket. Nedan finner ni vilka heltidarna är samt deras kontaktuppgifter.

Thumb ko Linus Hammarlund Kårordförande Linus leder Kårens arbete och håller kontakt med andra organisationer. 070-418 79 21
Thumb gs Agnes Sörliden Generalsekreterare Agnes sköter Kårens ekonomi och medlemshantering. 070-418 79 22
Thumb hu Tim Djärf Huvudansvarig för utbildningsfrågor Tim leder Utbildningsutskottet och samordnar Kårens utvecklingsfrågor. 070-418 79 23
Thumb sa Eric Mace Studiesocialtansvarig Eric sysslar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön. 070-418 79 25
Thumb ue Jacob Adamowicz Utbildningsansvarig för externa frågor Jacob arbetar med utbildningspolitiska samt universitetsgemensamma frågor. 070-418 79 31
Thumb ui Anders Lundqvist Persson Utbildningsansvarig för interna frågor Anders arbetar med utbildningspolitiska samt fakultetsfrågor. 070-418 79 24
Thumb arkad Andreas Börjesson Projektledare ARKAD Andreas är projektledare för Kårens arbetsmarknadsdagar ARKAD. 070-418 79 27
Thumb na Sara Persson Näringslivsansvarig Sara förbereder teknologer för arbetslivet genom att anordna olika företagsevent under året. 070-418 79 26
Thumb aktsam Lovisa Majtorp Aktivitetssamordnare Lovisa ansvarar för Kårens fritidsverksamhet och hjälper studenter som vill starta eller driva egna projekt. 070-418 79 30
Thumb info Caroline Svensson Informationsansvarig Caroline arbetar med informationsspridning till Kårens medlemmar. 070-418 79 28
Thumb pedell My Reimer Pedell My ansvarar för skötsel och uthyrning av våra lokaler samt teknik och inventarier. 070-418 79 29
Thumb nolleg Klara Olli Nollegeneral Klara leder Nollningen, Kårens introduktion av nya studenter. 070-418 79 32
f e m v a k d Dokt n w i