Teknologkårens heltidare driver verksamheten och kan hjälpa er med väldigt mycket. Nedan finner ni vilka heltidarna är samt deras kontaktuppgifter. Våra telefontider är vardagar 09-17.

Thumb malinsquare Malin Bruce Kårordförande Malin leder Kårens arbete och håller kontakt med andra organisationer. 070-418 79 21
Thumb ivarsquare Ivar Vänglund Generalsekreterare Ivar sköter Kårens ekonomi och medlemshantering. 070-418 79 22
Thumb henriksquare Henrik Paldán Huvudansvarig för utbildningsfrågor Henrik leder Utbildningsutskottet och samordnar Kårens utvecklingsfrågor. 070-418 79 23
Thumb rasmussquare Rasmus Göransson Studiesocialt ansvarig Rasmus sysslar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön. 070-418 79 25
Blue mark Vakant Utbildningsansvarig för externa frågor Ue arbetar med utbildningspolitiska samt universitetsgemensamma frågor. 070-418 79 31
Thumb katjasquare Katja Eftring Utbildningsansvarig för interna frågor Katja arbetar med utbildningspolitiska samt fakultetsfrågor. 070-418 79 24
Thumb nico color   square Nicolas Munke Cilano Projektledare ARKAD Nicolas är projektledare för Kårens arbetsmarknadsdagar ARKAD. 070-418 79 27
Thumb albinsquare Albin Björck Näringslivsansvarig Albin förbereder teknologer för arbetslivet genom att anordna olika företagsevent under året. 070-418 79 26
Thumb markus rahne 2 color   square Markus Rahne Aktivitetssamordnare Markus ansvarar för Kårens fritidsverksamhet och hjälper studenter som vill starta eller driva egna projekt. 070-418 79 30
Thumb ante square Ante Svärd Nilsson Informationsansvarig Ante arbetar med informationsspridning och marknadsföring. 070-418 79 28
Thumb sarasquare Sara Axelsson Pedell Sara ansvarar för skötsel och uthyrning av våra lokaler samt teknik och inventarier. 070-418 79 29
f e m v a k d Dokt n w i