Teknologkårens heltidare driver verksamheten och kan hjälpa er med väldigt mycket. Nedan finner ni vilka heltidarna är samt deras kontaktuppgifter.

Thumb patrik Patrik Gustafsson Kårordförande Patrik leder Kårens arbete och håller kontakt med andra organisationer. 070-418 79 21
Thumb anders Anders Nilsson Generalsekreterare Anders sköter Kårens ekonomi och medlemshantering. 070-418 79 22
Thumb marcus Marcus Bäcklund Huvudansvarig för utbildningsfrågor Marcus leder Utbildningsutskottet och samordnar Kårens utvecklingsfrågor. 070-418 79 23
Thumb tobias Tobias Wrammerfors Studiesocialt ansvarig Tobias sysslar med utbildningspolitiska frågor samt att förbättra den studiesociala miljön. 070-418 79 25
Thumb hanna Hanna Järpedal Utbildningsansvarig för externa frågor Hanna arbetar med utbildningspolitiska samt universitetsgemensamma frågor. 070-418 79 31
Thumb pontus Pontus Landgren Utbildningsansvarig för interna frågor Pontus arbetar med utbildningspolitiska samt fakultetsfrågor. 070-418 79 24
Thumb img 1494square Christian Håkansson Projektledare ARKAD Christian är projektledare för Kårens arbetsmarknadsdagar ARKAD. 070-418 79 27
Thumb jacob 2 Jacob Tyrberg Näringslivsansvarig Jacob förbereder teknologer för arbetslivet genom att anordna olika företagsevent under året. 070-418 79 26
Thumb cas 2248 2square Gunnar Granlund Aktivitetssamordnare Gunnar ansvarar för Kårens fritidsverksamhet och hjälper studenter som vill starta eller driva egna projekt. 070-418 79 30
Thumb cas 2239 2square Christina Zhou Informationsansvarig Christina arbetar med informationsspridning och marknadsföring. 070-418 79 28
Thumb david David Uhler Brand Pedell David ansvarar för skötsel och uthyrning av våra lokaler samt teknik och inventarier. 070-418 79 29
Thumb cas 2223 2squre Jakob Nilsson Nollegeneral Jakob leder Nollningen, Kårens introduktion av nya studenter. 070-418 79 32
f e m v a k d Dokt n w i