Här kan du se valberedningens nomineringar inför Fullmäktige på söndag. Motkandidaturer skall anmälas till talman@tlth.se senast onsdag den 21 mars klockan 17. Mötet är på söndag den 25 mars klockan 10 i Aulan, Kårhuset.

PostValberedningens nominerade
KårordförandeMaria Gunnarsson
Generalsekreterare
Maria Ekerup, Ivar Vänglund
Huvudansvarig för utbildningsfrågor 
Marcus Bäcklund
Utbildningsansvarig för interna frågor
Vakant
Utbildningsansvarig för externa frågor
Vakant
Studiesocialt ansvarig
Vakant
Pedell
Vakant
Näringslivsansvarig
Vakant
Kårstyrelsens ordförande
Hanna Järpedal
Ledamot i Kårstyrelsen
Pontus Landgren, Patrik Gustafsson
Ledamot i LTHs styrelse
Ord. Patrik Gustafsson, supp. Pontus Landgren
Ledamot i LTHs ledningsgrupp för grundutbildning
Ord. Siri Lidmark, supp. Pontus Landgren


Följande poster är ej valberedda, men det går att anmäla sin kandidatur till talman@tlth.se.

Post
Chefsredaktör Pålsjö Ängsblad
Sakrevisor
Sakrevisorssuppleant
Arkivutskottets ordförande
Tackmästeriutskottets ordförande
IAESTE-ordförande
BEST-ordförande
Ledamot i LTHs ledningsgrupp för jämställdhet, likabehandling och mångfald
Ledamot i LTHs husnämnd
Ledamot i LTHs biblioteksnämnd
Ledamot i LTHs forskningsutbildningsnämnd
Ledamot i LTHs forskningsnämndf e m v a k d Dokt n w i