Nedan finns handlingar till Fullmäktigemöte 5. Mötet äger rum måndag 8 maj klockan 17.15 i Hollywood, Kårhuset.

Handlingar - Fullmäktigemöte 5 

Valberedningen har valt att nominera Pontus Landgren till Utbildningsansvarig för interna frågor.


Caroline Svensson

Informationsansvarig