Sveriges förenade teknologkårer REFTEC delar årligen ut priset Reftects stora pris till den eller de som ”​ främjat svensk teknikutveckling, som genom pedagogiska insatser verkat för de tekniska vetenskapernas studium eller som verkat såsom föredöme för svenska arkitekt-, civilingenjörs-, högskoleingenjörs- och/eller naturvetarstudenter.​”

Bland tidigare vinnare finns LEGO, Volvo Personvagnar, Skypes grundare, Radioprogrammet Institutet och TV-programmet Hjärnkontoret.

Vinnare av Reftecs stora pris 2017 är Pepp!. Pepp! är ett mentorsskapsprogram där unga som identifierar sig som tjej får en mentor från universitetet som hjälper dem att upptäcka de oändliga möjligheterna teknikbranschen har att erbjuda. Det spelar ingen roll om dessa är helt oteknisk, väldigt teknikintresserad eller något däremellan. Pepp är för alla oavsett bakgrund eller intressen. Organisationen driver i dagsläget flertalet mentorskapsprogram för unga tjejer i hela Sverige.


Vinnarna 2017 blev valda med bland annat följande nomineringar:

”Pepp! har förstått innebörden i vikten av att unga personer lär sig programmera och introduceras till teknikrelaterade ämnen”

” Pepp! arbetar föredömligt inom dessa områden. Exempelvis genom att bedriva mentorskapsprogram för att få unga tjejer att bli mer intresserade av teknik och breddar rekrytering till högre teknisk utbildning.”

Så här säger Pepp! om att ha vunnit:

“Det var med stor glädje vi fick beskedet om att Pepp erhåller Reftecs stora pris för främjande av teknikutveckling. Vi ser det som ett kvitto på att vår verksamhet syns och gör skillnad och det motiverar oss att fortsätta vårt arbete. Styrelsen och projektgrupperna delar det här priset med alla fantastiska mentorer och adepter som gör Pepp's verksamhet möjlig.” - Airin Ardalan, Styrelseordförande Pepp


För mer information om priset vänligen kontakta Carl von Rosen Johansson, Kårordförande Chalmers Studentkår 070-772 39 02 alt ko@chalmersstudentkar.se