2018 kommer bli ett bra år för alla studenter i Sverige!

Tidigare idag gick regeringen ut med ett pressmeddelande där de kungjorde att de äntligen kommer utveckla en ordentlig studentförsäkring för studenter. Detta inkuderar möjligheten att vara sjukskriven på deltid utan att förlora finansiellt stöd. Förhoppningsvis kommer detta hjälpa alla studenter som brottas med fysisk och psykiskt ohälsa. De första ändringarna kommer träda ikraft sommaren 2018.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet:

Vill du läsa om SFSs (Sveriges förenade studentkårer) åsikt om det här: