Nedan finns handlingar till Fullmäktigemöte 8. Mötet äger rum tisdag 31 oktober klockan 17.15 i Hollywood, Kårhuset.

Handlingar - Fullmäktigemöte 8 

Valberedningen har valt att nominera Victor Sandberg, Oskar Martinsson och Carl Kardell till Ledamöten i Kårstyrelsen.


Caroline Svensson

Informationsansvarig