För att ge studenter vid LTH de bästa förutsättningarna för en framgångsrik karriär har Athena skapat ett mentorskapsprogram med syfte att matcha ihop adepter med mentorer från näringslivet. Mentorskapsprogrammet startar i januari och varar till slutet av maj. Det innehåller en kickoff, en kickout, möten med din mentor däremellan och gemensamma evenemang för alla mentorer och adepter emellan. Som adept får du chansen att träffa mentorer ute i arbetslivet som kan ge dig inspiration och individuell vägledning kring din framtida karriär. Förutom en kontakt med din egen mentor får du även möjlighet att lära känna de andra adepterna och mentorerna inom programmet.

För information klicka här

För att anmäla dig till mentorskapsprogrammet klicka här