Nu är det åter igen dags för er att berätta vad ni tycker om LTH!

Speak Up Days är till för att hjälpa oss att belysa studenternas situation, studenternas åsikter och påverkansarbete. Utan er hjälp är det otroligt svårt för oss att veta hur vi ska påverka LTH till det bättre! 

Datan används för att mäta teknologernas upplevda studiesituation. 
Statistiken kommer TLTH:s Utbildningsutskott att sammanställa, analysera och därefter presentera för LTH:s personal såväl som studenter. 

Formuläret stänger 7/12.

Vi kommer stå ute i husen och samla in svar de här dagarna:
27/11 E/V-huset
28/11 Mattehuset
29/11 M-huset
30/11 Campus Helsingborg
1/12 KC IKDC/A-huset. 

Alla som svara på enkäten är med i en utlottning av 2 stycken högtalare med tillhörande 6 mån. Spotify premium. Utöver detta kommer en person/sektion ha chans att vinna ett 3 mån. Spotify premium. 

Du hittar enkäten här:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFojrxPaAfJtvTJRrCmOLpfrRvo0dR-HQ4idbcLtZXIMd8uA/viewform?usp=sf_link