Sångarstriden är en prestigefull tävling i musik mellan sektionerna som, med ett fåtal undantag, har gått av stapeln årligen sedan 1968. Tävlingen består i tre grenar: Körsång, bordsvisa och musikal. Körsången ska helst vara fyrstämmig, och bedöms på klassiskt vis efter musikalitet. Bordsvisan måste vara nyskriven, och det är just kompositionsskickligheten som bedöms. Bordsvisan behöver alltså inte låta bra, utan ska vara rolig och sjungbar. Flera guldkorn i TLTHs och resten av Sveriges sångböcker kommer härifrån, den mest kända är kanske Feta fransyskor, som framfördes av K-sektionen 1985. Den tyngsta grenen är musikalen, som tekniskt sett snarare är en kort opera buffa. Sektionen har tolv minuter på sig att framföra en historia genom dans, teater och sång ackompanjerat av ett band, kostym, smink och scenografi. Den enda uttrycksformen som är förbjuden är talad dialog. Musikalen bedöms efter musikalitet, konstnärlig skicklighet och historiens fyndighet.

Domarkollegiet består av inspektorerna, som balanserar varandra genom att vara lika partiska för olika parter. Den sektion som tar hem minst poäng får med sig ett jumbopris, dumbon, som för varje år som går blir mer av en chimär, allt eftersom sektionerna syr fast nya djur på det som från början (förmodligen) var en mjukdjurselefant. Även den vinnande sektionen får med sig ett vandringspris, en träskofiol som vinnande Sångarstridsansvarig har ett år på sig att lära sig spela till nästa omgång.

f e m v a k d Dokt n w i