Fullmäktige, FM, är Teknologkårens högsta beslutande organ. FM består av 27 ledamöter som är personvalda vilket innebär att de enbart företräder sina egna åsikter.

Council

FM:s ledamöter väljs på hösten av Teknologkårens medlemmar i ett öppet och allmänt val. Alla Kårens medlemmar som studerar på LTH har rätt att kandidera i FM-valet. Valet sköts av valnämnden och rösterna räknas under överinseende av Kårens inspektor. FM beslutar vad Teknologkåren ska ha för verksamhet genom att årligen fastställa en verksamhetsplan och en budget. FM har också till uppgift att revidera Kårens stadgar och reglemente vid behov.

Det är också FM som väljer de funktionärer som ansvarar för att den fastslagna verksamheten genomförs. Val av funktionärer bereds av Kårens valberedning (notera skillnaden mellan valnämnden och valberedningen).

Vidare väljer FM alla representanter i LTH:s beslutande och beredande organ. Dessa representanter har till uppgift att föra fram Kårens åsikter i studentfackliga frågor. Tror du att du skulle passa i Fullmäktige ska du kandidera hos valnämnden

De frågor som behandlas av FM bereds huvudsakligen av Kårens styrelse. Vill man ta upp en fråga i FM skriver man en motion eller ett diskussionsunderlag och mejlar det senast 12 läsdagar innan sammanträdet till talman@tlth.se.

Frågor rörande protokoll och sammanfattningar mejlas lämpligen fm-sekreterare@tlth.se.

Vill du få kallelser till fullmäktige? Skicka ett tomt mail till fm-uppskrivna-subscribe@tlth.se.

Council second

Handlingar och protokoll

2019

FM5 Kallelse
Dagordning
Handlingar
FM4 (VårFM) Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Sammanfattning
FM3 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sammanfattning
ValFM Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Sammanfattning
FM2 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM1 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
Sammanfattning

2018

FM8 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM7 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
HöstFM Val Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
HöstFM Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM6 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM5.5 Kallelse
Dagordning
Protokoll
FM5 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM4 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM3 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM2 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM1 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM0.5 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll

2017

FM 10 Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
HöstFM Kallelse
Dagordning
Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM 9 Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM 8 Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM 7 Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM 6 Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM 5.1 Dagordning
Handlingar
Protokoll
FM5 Handlingar
Protokoll
FM4 Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM3 Handlingar
Protokoll
FM2 Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM1 Handlingar
Protokoll

2016

FM10 Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
HöstFM Dagordning
Protokoll
FM9 Handlingar
Protokoll
FM8 Handlingar
Sena handlingar
Protokoll
FM7 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM6 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM5+i Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM5 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM4 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM3 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM2 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning
FM1 Handlingar
Protokoll
Sammanfattning

2015

FM10 Handlingar
Protokoll
FM9 Handlingar
Protokoll
FM8 Handlingar
Protokoll
FM7 Handlingar
Protokoll
FM6 Handlingar
Protokoll
FM5 Handlingar
Protokoll
FM4 Handlingar
Protokoll
FM3 Handlingar
Protokoll
FM2 Handlingar
Protokoll
FM1 Handlingar
Protokoll

2014

FM10 Handlingar
Protokoll
FM9 Handlingar
Protokoll
FM8 Handlingar
Protokoll
FM7 Handlingar
Protokoll
FM6 Handlingar
Protokoll
FM5 Handlingar
Protokoll
FM4 Handlingar
Protokoll
FM3 Handlingar
Protokoll
FM2 Handlingar
Protokoll
FM1 Handlingar
Protokoll
f e m v a k d Dokt n w i